Νόμος 4276/14 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Μορφές επιχειρήσεων αγροτουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρήσεις Αγροτουρισμού κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι ιδίως:

 

α) Τα Αγροκτήματα. Η αγροτουριστική δραστηριότητα εντός του Αγροκτήματος αφορά αποκλειστικά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή εστίασης.

 

Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν υπηρεσίες εστίασης, χρησιμοποιούν και προσφέρουν υποχρεωτικά προς κατανάλωση προϊόντα από το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων, ή / και προϊόντα Οικοτεχνίας, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 4235/2014, και στην περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 62 του ίδιου νόμου.

 

β) Οι αγροτικές και οι μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 εδάφια δ' και ε' του νόμου 3874/2010, όπως ισχύει κάθε φορά, οι οποίες συνοδεύονται υποχρεωτικά με τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικά οργανωμένες υπηρεσίες:

 

α)α) Υπηρεσίες εστίασης με υποχρεωτική χρησιμοποίηση και προσφορά προϊόντων από το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων ή/και προϊόντων Οικοτεχνίας, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

β)β) Υπηρεσίες υποδοχής και φιλοξενίας σε τουριστικά καταλύματα των υποπεριπτώσεων α)α', β)β' και γ)γ' της περίπτωσης α', όπως και σε τουριστικά καταλύματα της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, μέγιστης δυναμικότητας μέχρι 40 κλινών.

 

2. Οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού της παραγράφου 1 μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες επίδειξης, ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δράσεις και δραστηριότητες που προωθούν την επαφή του επισκέπτη - τουρίστα με την αγροτική ζωή, τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή, τη γαστρονομία, τη γευσιγνωσία και την οινογνωσία και την προστασία της βιοποικιλότητας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.