Νόμος 4276/14 - Άρθρο 56

Άρθρο 56


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επί υφιστάμενων ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατηγορίας 5 αστέρων ή επί ξενοδοχειακών καταλυμάτων που αναβαθμίζονται σε κατηγορία 5 ή άνω αστέρων, που έχουν κατασκευασθεί σε γήπεδα τουλάχιστον 30.000 m2 και έως 50.000 m2, δύναται να πωληθεί ή να εκμισθωθεί μέρος τους, διαμορφωμένο σε κατοικία έως 80 m2, σε ποσοστό έως 15% της συνολικώς δομημένης επιφάνειας του καταλύματος για οικόπεδα από 30.000 m2 έως 40.000 m2 και έως 20% για οικόπεδα από 40.000 m2 έως 50.000 m2. Η μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα 10 τουλάχιστον ετών. Τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον: α) τα ξενοδοχειακά καταλύματα υφίστανται νομίμως και διαθέτουν σε ισχύ ειδικό σήμα λειτουργίας ή διέθεταν την τελευταία πενταετία ειδικό σήμα λειτουργίας και έχουν παύσει τη λειτουργία τους και β) τα προς μεταβίβαση ή προς μακροχρόνια μίσθωση τμήματα δεν έχουν υπαχθεί στις επιδοτήσεις της αναπτυξιακής νομοθεσίας κατά τα τελευταία 5 έτη και σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης ή επιδότησης που έχει χορηγηθεί για τα τμήματα αυτά, επιστρέφεται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.