Νόμος 4276/14 - Άρθρο 57

Άρθρο 57


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αναστολές έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών που έχουν χορηγηθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου 1337/1983 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4203/2013, και του άρθρου 8 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 551/1977 και ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του νόμου 4269/2014, σε εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων, για τις οποίες απαιτείται η ειδική έκθεση του άρθρου 33 παράγραφος 2 του νόμου 4269/2014, παρατείνονται μέχρι την 30-09-2014. Περαιτέρω παρατάσεις των ανωτέρω αναστολών χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 551/1977 (άρθρο 159 παράγραφοι 2 και 3 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας) και μέχρι τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις αυτές τριετίας, στην οποία συνυπολογίζεται και ο χρόνος των αναστολών που έχουν χορηγηθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου 1337/1983, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4203/2013. Η παρούσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4269/2014.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.