Νόμος 4277/14 - Άρθρο 56

Άρθρο 56


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο XV του άρθρου 2 του από 20-02-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 199/Δ/2003) στο τέλος της υποπαραγράφου 1, προστίθεται η υποπαράγραφος 1Α ως εξής:

 

{Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης υποπαραγράφου, δεν εφαρμόζονται προκειμένου για την περιοχή Επιχειρηματικού Πάρκου του Δήμου Μαρκοπούλου, όπως αυτή ορίζεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Μαρκοπούλου (ΥΑ9573/1846/2000 (ΦΕΚ 210/Δ/2000)) για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του ανωτέρω Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και συγκεκριμένα η παράγραφος Ι.Γ.δ. (Πολεοδομικού Κέντρου όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) με εξαίρεση την κατοικία). Ο όρος Επιχειρησιακό Πάρκο στην εν λόγω παράγραφο είναι ταυτόσημος με τον όρο Επιχειρηματικό Πάρκο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.