Νόμος 4313/14 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου 2286/1995


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 3 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Οι προμήθειες καυσίμων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εκτελούν οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές εξαιρούνται της προβλεπόμενης στο παρόν άρθρο διαδικασίας. Οι ανωτέρω προμήθειες πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.