Νόμος 4316/14 - Άρθρο 86

Άρθρο 86: Ρυθμίσεις για τη διαρκή ενημέρωση του περιουσιολογίου - Ε9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) η ημερομηνία 01-01-2014 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 01-01-2015.

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005) η ημερομηνία 01-01-2014 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 01-01-2015 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικά, η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 01-01-2014 μέχρι και την 31-12-2014, υποβάλλεται μέχρι και την 31-03-2015.}

 

3. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 3427/2005 η ημερομηνία 16-11-2014 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 31-03-2015.

 

4. Στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 4223/2013 η φράση τη 19-12-2014 αντικαθίσταται από τη φράση την 30-12-2014.

 

5. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 23 του νόμου 3427/2005 η φράση των ετών 2011, αντικαθίσταται από τη φράση των ετών 2010, 2011, και η ημερομηνία 19-12-2014 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 30-12-2014.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.