Νόμος 4351/15 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Επιτροπές παρακολούθησης και εφαρμογής διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε κάθε Περιφέρεια συνιστώνται μία ή περισσότερες επιτροπές με έργο την παρακολούθηση των διαδικασιών εκπόνησης και εφαρμογής των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, στις οποίες συμμετέχουν απαραίτητα:

 

α) υπάλληλοι της Περιφέρειας ή των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων ή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

 

β) υπάλληλοι της οικείας δασικής υπηρεσίας,

 

γ) υπάλληλοι της οικείας αποκεντρωμένης υπηρεσίας του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, οι οποίοι προτείνονται από τον Οργανισμό,

 

δ) εκπρόσωπος της οικείας κτηνοτροφικής οργάνωσης,

 

ε) εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας,

 

στ) εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Τα μέλη των εν λόγω επιτροπών ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη.

 

Σε περίπτωση που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει την ευθύνη εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, η ανωτέρω επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.