Νόμος 4351/15 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Αποτύπωση βοσκήσιμων γαιών - Εξαιρέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με τις αποφάσεις έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης που εκδίδονται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3, γίνεται και η αποτύπωση των αντίστοιχων βοσκήσιμων γαιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 4691/2020 (ΦΕΚ 108/Α/2020).

 

2. Δεν αποτυπώνονται ως βοσκήσιμες γαίες, εκτάσεις που:

 

α) έχουν γενικότερες δεσμεύσεις ή έχουν παραχωρηθεί για άλλους σκοπούς στο πλαίσιο της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας,

 

β) είχαν τη μορφή δάσους ή δασικής έκτασης και καταστράφηκαν από πυρκαγιά ή αποψιλώθηκαν με άλλον τρόπο και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, με την επιφύλαξη των άρθρων 105 και 107 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 (Δασικός Κώδικας),

 

γ) περιλαμβάνονται σε προγράμματα αναδάσωσης των δασικών υπηρεσιών,

 

δ) υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979), όπως ισχύει,

 

ε) προβλέπονται στις περιπτώσεις β' έως και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α/1969),

 

στ) βρίσκονται σε πυρήνες Εθνικών Δρυμών και δια- τηρητέων μνημείων της φύσης.

 

3. Στην απόφαση έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και αποτύπωσης των βοσκήσιμων γαιών, αναφέρεται αν με τον καθορισμό, την αποτύπωση και την ορθολογική αξιοποίηση των συγκεκριμένων εκτάσεων εξυπηρετείται σκοπός δημοσίου συμφέροντος, μέσω της ενίσχυσης και προστασίας της κτηνοτροφίας ως σημαντικού κλάδου της εθνικής οικονομίας και αν παρίσταται ανάγκη χρησιμοποίησης των συγκεκριμένων εκτάσεων, μεταξύ των οποίων και τμημάτων δάσους ή δασικής έκτασης ή υδάτινων παραλίμνιων ή παραποτάμιων οικοσυστημάτων, για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.