Νόμος 4409/16 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Προσθήκη παραγράφου 4 στο άρθρο 26 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 26 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο επίτευξης των σκοπών του και για την υλοποίηση των δράσεων της παραγράφου 2, δύναται να συνάπτει Προγραμματικές Συμβάσεις με το Δημόσιο ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, όπως ισχύει, καθώς και με Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2Α και 3 του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), με αντίστοιχη απεικόνιση στους προϋπολογισμούς τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.