Νόμος 4409/16 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Επείγουσες ρυθμίσεις σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η φράση και οι βοηθοί του που αναφέρεται στην περίπτωση κ)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 διαγράφεται και αντικαθίσταται από την φράση και οι Ειδικοί Επιθεωρητές που εργάζονται με απόσπαση στο γραφείο του.

 

2. Η φράση εντός δύο μηνών που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 173 του νόμου 4389/2016 αντικαθίσταται από τη φράση εντός 4 μηνών.

 

3. Η φράση δυο μήνες που αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται από τη φράση 4 μήνες.

 

4. Η φράση εντός 3 μηνών που αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται από τη φράση εντός 5 μηνών.

 

5. Η φράση εντός 3 μηνών που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3213/2003 αντικαθίσταται από τη φράση εντός 5 μηνών.

 

6. Κατ' εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016 (χρήση 2015) του νόμου 3213/2003 και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 του νόμου 4281/2014 η προθεσμία υποβολής αρχίζει την 15-10-2016 και λήγει τη 30-06-2017.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4425/2016 (ΦΕΚ 185/Α/2016), με το άρθρο τρίτο του νόμου 4448/2017 (ΦΕΚ 1/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.