Νόμος 4412/16 - Άρθρο 334

Άρθρο 334: Συμβατικά πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατά την εκτέλεση συμβάσεων εφαρμόζονται:

 

α) οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338),

β) συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου II του Μέρους Β' του Βιβλίου Ι (άρθρα 134 έως 221) του παρόντος νόμου,

γ) οι όροι της σύμβασης και

δ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 76 του άρθρου 22 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.