Νόμος 4412/16 - Άρθρο d

Προσάρτημα Δ: Παραρτήματα I και II (πίνακες αντιστοιχίας άρθρων Οδηγίας 2014/24/ΕΕ με άρθρα Βιβλίου I και III και άρθρων Οδηγίας 2014/25/ΕΕ με άρθρα Βιβλίου II και III)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Παράρτημα Ι: Πίνακας αντιστοίχισης Οδηγία 24/2014/ΕΕ

Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας αντιστοίχισης Οδηγία 25/2014/ΕΕ

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.