Νόμος 4412/16 - Άρθρο d - Άρθρο 1

Παράρτημα Ι: Πίνακας αντιστοίχισης Οδηγία 24/2014/ΕΕ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οδηγία 24/14/ΕΕ

Παρών νόμος

άρθρο 1 παράγραφος 1

άρθρο 3 παράγραφος 1

άρθρο 1 παράγραφος 2

άρθρο 3 παράγραφος 2

άρθρο 1 παράγραφος 4

άρθρο 3 παράγραφος 3

άρθρο 1 παράγραφος 5

άρθρο 3 παράγραφος 4

άρθρο 1 παράγραφος 6

άρθρο 3 παράγραφος 5

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση  1

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση  1)α

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 2

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 2

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 3

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 3

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 4

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 4

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 5

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 5

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 6

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 6

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 7

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 7 πρώτο εδάφιο

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 8

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 8

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 9

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 9 πρώτο εδάφιο

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 10

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 11 πρώτο εδάφιο

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 11

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 12

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 12

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 13

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 13

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 14 πρώτο εδάφιο

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 14

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 15

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 15

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 16

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 16

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 17 (α) πρώτου εδαφίου

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 17

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 19

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 18

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 20

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 19

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 21

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 20

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 22

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 21

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 23

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 22

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 24

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 23

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 25

άρθρο 2 παράγραφος 1, περίπτωση 24

άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση 26

άρθρο 2 παράγραφος 2

άρθρο 2 παράγραφος 4

άρθρο 3 παράγραφος 1

άρθρο 4 παράγραφος 1

άρθρο 3 παράγραφος 2

άρθρο 4 παράγραφος 2

άρθρο 3 παράγραφος 3

άρθρο 4 παράγραφος 3

άρθρο 3 παράγραφος 4

άρθρο 4 παράγραφος 4

άρθρο 3 παράγραφος 5

άρθρο 4 παράγραφος 5

άρθρο 3 παράγραφος 6

άρθρο 4 παράγραφος 6

άρθρο 4 (και Κανονισμός 2015/2170)

άρθρο 5

άρθρο 5 παράγραφος 1

άρθρο 6 παράγραφος 1

άρθρο 5 παράγραφος 2

άρθρο 6 παράγραφος 2

άρθρο 5 παράγραφος 3

άρθρο 6 παράγραφος 3

άρθρο 5 παράγραφος 4

άρθρο 6 παράγραφος 4

άρθρο 5 παράγραφος 5

άρθρο 6 παράγραφος 5

άρθρο 5 παράγραφος 6

άρθρο 6 παράγραφος 6

άρθρο 5 παράγραφος 7

άρθρο 6 παράγραφος 7

άρθρο 5 παράγραφος 8

άρθρο 6 παράγραφος 8

άρθρο 5 παράγραφος 9

άρθρο 6 παράγραφος 9

άρθρο 5 παράγραφος 10

άρθρο 6 παράγραφος 10

άρθρο 5 παράγραφος 11

άρθρο 6 παράγραφος 11

άρθρο 5 παράγραφος 12

άρθρο 6 παράγραφος 12

άρθρο 5 παράγραφος 13

άρθρο 6 παράγραφος 13

άρθρο 5 παράγραφος 14

άρθρο 6 παράγραφος 14

άρθρο 7

άρθρο 7

άρθρο 8

άρθρο 8

άρθρο 9 παράγραφος 1

άρθρο 9 παράγραφος 1

άρθρο 9 παράγραφος 2

άρθρο 9 παράγραφος 2

άρθρο 9 παράγραφος 3

άρθρο 9 παράγραφος 3

άρθρο 10

άρθρο 10

άρθρο 11

άρθρο 11

άρθρο 12 παράγραφος 1

άρθρο 12 παράγραφος 1

άρθρο 12 παράγραφος 2

άρθρο 12 παράγραφος 2

άρθρο 12 παράγραφος 3

άρθρο 12 παράγραφος 3

άρθρο 12 παράγραφος 4

άρθρο 12 παράγραφος 4

άρθρο 12 παράγραφος 5

άρθρο 12 παράγραφος 5

άρθρο 13

άρθρο 13

άρθρο 14

άρθρο 14 παράγραφος 1

άρθρο 15 παράγραφος 1

άρθρο 15 παράγραφος 1

άρθρο 15 παράγραφος 2

άρθρο 15 παράγραφος 2

άρθρο 15 παράγραφος 3

άρθρο 15 παράγραφος 3

άρθρο 16 παράγραφος 1

άρθρο 16 παράγραφος 1

άρθρο 16 παράγραφος 2

άρθρο 16 παράγραφος 2

άρθρο 16 παράγραφος 3

άρθρο 16 παράγραφος 3

άρθρο 16 παράγραφος 4

άρθρο 16 παράγραφος 4

άρθρο 17 παράγραφος 1

άρθρο 17 παράγραφος 1

άρθρο 17 παράγραφος 2

άρθρο 17 παράγραφος 2

άρθρο 18

άρθρο 18

άρθρο 19 παράγραφος 1

άρθρο 19 παράγραφος 1

άρθρο 19 παράγραφος 2

άρθρο 19 παράγραφος 2

άρθρο 19 παράγραφος 3

άρθρο 19 παράγραφος 3

άρθρο 20 παράγραφος 1

άρθρο 20 παράγραφος 1 και 2

άρθρο 20 παράγραφος 2

άρθρο 20 παράγραφος 3

άρθρο 21 παράγραφος 1

άρθρο 21 παράγραφος 1

άρθρο 21 παράγραφος 2

άρθρο 21 παράγραφος 2

άρθρο 22 παράγραφος 1

άρθρο 22 παράγραφος 1

άρθρο 22 παράγραφος 2

άρθρο 22 παράγραφος 2

άρθρο 22 παράγραφος 3

άρθρο 22 παράγραφος 3

άρθρο 22 παράγραφος 4

άρθρο 22 παράγραφος 4

άρθρο 22 παράγραφος 5

άρθρο 22 παράγραφος 5

άρθρο 22 παράγραφος 6

άρθρο 37 παράγραφοι 1 και 2

άρθρο 23 παράγραφος 1

άρθρο 23

άρθρο 24

άρθρο 24

άρθρο 25

άρθρο 25 παράγραφος 2

άρθρο 26 παράγραφος 1

άρθρο 26

άρθρο 26 παράγραφος 2

άρθρο 26 παράγραφος 1

άρθρο 26 παράγραφος 3

άρθρο 26 παράγραφος 1

άρθρο 26 παράγραφος 4

άρθρο 26 παράγραφοι 2, 3 και 4

άρθρο 26 παράγραφος 5

άρθρο 26 παράγραφος 5

άρθρο 26 παράγραφος 6

άρθρο 26 παράγραφος 6

άρθρο 27 παράγραφος 1

άρθρο 27 παράγραφος 1

άρθρο 27 παράγραφος 2

άρθρο 27 παράγραφος 2

άρθρο 27 παράγραφος 3

άρθρο 27 παράγραφος 3

άρθρο 27 παράγραφος 4

άρθρο 27 παράγραφος 4

άρθρο 28 παράγραφος 1

άρθρο 28 παράγραφος 1

άρθρο 28 παράγραφος 2

άρθρο 28 παράγραφος 2

άρθρο 28 παράγραφος 3

άρθρο 28 παράγραφος 3

άρθρο 28 παράγραφος 4

άρθρο 28 παράγραφος 4

άρθρο 28 παράγραφος 5

άρθρο 28 παράγραφος 6

άρθρο 28 παράγραφος 6

άρθρο 28 παράγραφος 7

άρθρο 29 παράγραφος 1

άρθρο 29 παράγραφος 1

άρθρο 29 παράγραφος 2

άρθρο 29 παράγραφος 2

άρθρο 29 παράγραφος 3

άρθρο 29 παράγραφος 3

άρθρο 29 παράγραφος 4

άρθρο 29 παράγραφος 4

άρθρο 29 παράγραφος 5

άρθρο 29 παράγραφος 5

άρθρο 29 παράγραφος 6

άρθρο 29 παράγραφος 6

άρθρο 29 παράγραφος 7

άρθρο 29 παράγραφος 7

άρθρο 30 παράγραφος 1

άρθρο 30 παράγραφος 1

άρθρο 30 παράγραφος 2

άρθρο 30 παράγραφος 2

άρθρο 30 παράγραφος 3

άρθρο 30 παράγραφος 3

άρθρο 30 παράγραφος 4

άρθρο 30 παράγραφος 4

άρθρο 30 παράγραφος 5

άρθρο 30 παράγραφος 5

άρθρο 30 παράγραφος 6

άρθρο 30 παράγραφος 6

άρθρο 30 παράγραφος 7

άρθρο 30 παράγραφος 7

άρθρο 30 παράγραφος 8

άρθρο 30 παράγραφος 8

άρθρο 31 παράγραφος 1

άρθρο 31 παράγραφος 1

άρθρο 31 παράγραφος 2

άρθρο 31 παράγραφος 2

άρθρο 31 παράγραφος 3

άρθρο 31 παράγραφος 3

άρθρο 31 παράγραφος 4

άρθρο 31 παράγραφος 4

άρθρο 31 παράγραφος 5

άρθρο 31 παράγραφος 5

άρθρο 31 παράγραφος 6

άρθρο 31 παράγραφος 6

άρθρο 31 παράγραφος 7

άρθρο 31 παράγραφος 7

άρθρο 32 παράγραφος 1

άρθρο 32 παράγραφος 1

άρθρο 32 παράγραφος 2

άρθρο 32 παράγραφος 2

άρθρο 32 παράγραφος 3 περιπτώσεις α, β, γ

άρθρο 32 παράγραφος 4

άρθρο 32 παράγραφος 3 περίπτωση δ

άρθρο 32 παράγραφος 3

άρθρο 32 παράγραφος 4

άρθρο 32 παράγραφος 5

άρθρο 32 παράγραφος 5

άρθρο 32 παράγραφος 6

άρθρο 33 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

άρθρο 39 παράγραφος 1

άρθρο 33 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 10

άρθρο 33 παράγραφος 2

άρθρο 39 παράγραφος 3

άρθρο 3, παράγραφος 3

άρθρο 39 παράγραφος 4

άρθρο 33 παράγραφος 4

άρθρο 39 παράγραφος 5

άρθρο 33 παράγραφος 5

άρθρο 39 παράγραφος 6

άρθρο 34 παράγραφος 1

άρθρο 33 παράγραφος 1

άρθρο 34 παράγραφος 2

άρθρο 33 παράγραφος 2

άρθρο 34 παράγραφος 3

άρθρο 33 παράγραφος 3

άρθρο 34 παράγραφος 4

άρθρο 33 παράγραφος 4

άρθρο 34 παράγραφος 5

άρθρο 33 παράγραφος 5

άρθρο 34 παράγραφος 6

άρθρο 33 παράγραφος 6

άρθρο 34 παράγραφος 7

άρθρο 33 παράγραφος 7

άρθρο 34 παράγραφος 8

άρθρο 33 παράγραφος 8

άρθρο 34 παράγραφος 9

άρθρο 33 παράγραφος 9

άρθρο 35 παράγραφος 1

άρθρο 34 παράγραφος 1

άρθρο 35 παράγραφος 2

άρθρο 34 παράγραφος 2

άρθρο 35 παράγραφος 3

άρθρο 34 παράγραφος 3

άρθρο 35 παράγραφος 4

άρθρο 34 παράγραφος 4

άρθρο 35 παράγραφος 5

άρθρο 34 παράγραφος 5

άρθρο 35 παράγραφος 6

άρθρο 34 παράγραφος 6

άρθρο 35 παράγραφος 7

άρθρο 34 παράγραφος 7

άρθρο 35 παράγραφος 8

άρθρο 34 παράγραφος 8

άρθρο 35 παράγραφος 9

άρθρο 34 παράγραφος 9

άρθρο 36 παράγραφος 1

άρθρο 35 παράγραφοι 1, 2 και 3

άρθρο 36 παράγραφος 2

άρθρο 35 παράγραφος 4

άρθρο 36 παράγραφος 3

άρθρο 35 παράγραφος 5

άρθρο 36 παράγραφος 4

άρθρο 35 παράγραφος 6

άρθρο 36 παράγραφος 5

άρθρο 35 παράγραφος 7

άρθρο 36 παράγραφος 6

άρθρο 35 παράγραφος 8

άρθρο 37 παράγραφος 1

άρθρο 40 παράγραφος 1

άρθρο 37 παράγραφος 2

άρθρο 40 παράγραφος 2

άρθρο 37 παράγραφος 3

άρθρο 40 παράγραφος 3

άρθρο 37 παράγραφος 4

άρθρο 40 παράγραφος 4

άρθρο 38 παράγραφος 1

άρθρο 42 παράγραφος 1

άρθρο 38 παράγραφος 2

άρθρο 42 παράγραφος 2

άρθρο 39 παράγραφος 1

άρθρο 43 παράγραφος 1

άρθρο 39 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

άρθρο 43 παράγραφος 2

άρθρο 39 παράγραφος 3

άρθρο 43 παράγραφος 3

άρθρο 39 παράγραφος 4

άρθρο 43 παράγραφος 4

άρθρο 39 παράγραφος 5

άρθρο 43 παράγραφος 5

άρθρο 40

άρθρο 46

άρθρο 41

άρθρο 48

άρθρο 42 παράγραφος 1

άρθρο 54 παράγραφος 1

άρθρο 42 παράγραφος 2

άρθρο 54 παράγραφος 2

άρθρο 42 παράγραφος 3

άρθρο 54 παράγραφος 3

άρθρο 42 παράγραφος 4

άρθρο 54 παράγραφος 4

άρθρο 42 παράγραφος 5

άρθρο 54 παράγραφος 5

άρθρο 42 παράγραφος 6

άρθρο 54 παράγραφος 6

άρθρο 43 παράγραφος 1

άρθρο 55 παράγραφος 1

άρθρο 43 παράγραφος 2

άρθρο 55 παράγραφος 2

άρθρο 44 παράγραφος 1

άρθρο 56 παράγραφος 1

άρθρο 44 παράγραφος 2

άρθρο 56 παράγραφος 2

άρθρο 44 παράγραφος 3

άρθρο 56 παράγραφος 3

άρθρο 45 παράγραφος 1

άρθρο 57 παράγραφος 1

άρθρο 45 παράγραφος 2

άρθρο 57 παράγραφος 2

άρθρο 45 παράγραφος 3

άρθρο 57 παράγραφος 3

άρθρο 46 παράγραφος 1

άρθρο 59 παράγραφος 1

άρθρο 46 παράγραφος 2

άρθρο 59 παράγραφος 2

άρθρο 46 παράγραφος 3

άρθρο 59 παράγραφος 3

άρθρο 46 παράγραφος 4

άρθρο 59 παράγραφος 4

άρθρο 47 παράγραφος 1

άρθρο 60 παράγραφος 1

άρθρο 47 παράγραφος 2

άρθρο 60 παράγραφος 2

άρθρο 47 παράγραφος 3

άρθρο 60 παράγραφος 3

άρθρο 48 παράγραφος 1

άρθρο 62 παράγραφος 1

άρθρο 48 παράγραφος 2

άρθρο 62 παράγραφος 2

άρθρο 49

άρθρο 63 πρώτο εδάφιο

άρθρο 50 παράγραφος 1

άρθρο 64 παράγραφος 1

άρθρο 50 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

άρθρο 64 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

άρθρο 50 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

άρθρο 64 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

άρθρο 50 παράγραφος 3

άρθρο 64 παράγραφος 3

άρθρο 50 παράγραφος 4

άρθρο 64 παράγραφος 4

άρθρο 51 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

άρθρο 65 παράγραφος 1

άρθρο 51 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

άρθρο 65 παράγραφος 2

άρθρο 51 παράγραφος 3

άρθρο 65 παράγραφος 3

άρθρο 51 παράγραφος 4

άρθρο 65 παράγραφος 4

άρθρο 51 παράγραφος 5

άρθρο 65 παράγραφος 5

άρθρο 51 παράγραφος 6

άρθρο 65 παράγραφος 6

άρθρο 52 παράγραφος 1

άρθρο 66 παράγραφος 3

άρθρο 52 παράγραφος 2

άρθρο 66 παράγραφος 4

άρθρο 52 παράγραφος 3

άρθρο 66 παράγραφος 5

άρθρο 53 παράγραφος 1

άρθρο 67 παράγραφος 1

άρθρο 53 παράγραφος 2

άρθρο 67 παράγραφος 2

άρθρο 54 παράγραφος 1

άρθρο 69 παράγραφος 1

άρθρο 54 παράγραφος 2

άρθρο 69 παράγραφος 2

άρθρο 55 παράγραφος 1

άρθρο 70 παράγραφος 1

άρθρο 55 παράγραφος 2

άρθρο 70 παράγραφος 2

άρθρο 55 παράγραφος 3

άρθρο 70 παράγραφος 3

άρθρο 56 παράγραφος 1

άρθρο 71

άρθρο 56 παράγραφος 2

άρθρο 101

άρθρο 56 παράγραφος 3

άρθρο 102

άρθρο 57 παράγραφος 1

άρθρο 73 παράγραφος 1 πλην του τελευταίου εδαφίου

άρθρο 57 παράγραφος 2

άρθρο 73 παράγραφος 2 πρώτο και τρίτο εδάφιο

άρθρο 57 παράγραφος 3

άρθρο 73 παράγραφος 3

άρθρο 57 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

άρθρο 73 παράγραφος 4

άρθρο 57 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

άρθρο 73 παράγραφος 5

άρθρο 57 παράγραφος 5

άρθρο 73 παράγραφος 6

άρθρο 57 παράγραφος 6

άρθρο 73 παράγραφος 7

άρθρο 57 παράγραφος 7

άρθρο 74 παράγραφοι 1 και 2 και άρθρο 72 παράγραφοι 8 και 9

άρθρο 58 παράγραφος 1

άρθρο 75 παράγραφος 1

άρθρο 58 παράγραφος 2

άρθρο 75 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

άρθρο 58 παράγραφος 3

άρθρο 75 παράγραφος 3

άρθρο 58 παράγραφος 4

άρθρο 75 παράγραφος 4

άρθρο 58 παράγραφος 5

άρθρο 75 παράγραφος 5

άρθρο 59 παράγραφος 1

άρθρο 79 παράγραφος 1

άρθρο 59 παράγραφος 2

άρθρο 79 παράγραφος 3

άρθρο 59 παράγραφος 4

άρθρο 79 παράγραφος 5

άρθρο 59 παράγραφος 5

άρθρο 79 παράγραφος 6

άρθρο 59 παράγραφος 6

άρθρο 79 παράγραφος 7

άρθρο 60 παράγραφος 1

άρθρο 80 παράγραφος 1

άρθρο 60 παράγραφος 2

άρθρο 80 παράγραφος 2

άρθρο 60 παράγραφος 3

άρθρο 80 παράγραφος 4

άρθρο 60 παράγραφος 4

άρθρο 80 παράγραφος 5

άρθρο 60 παράγραφος 5

άρθρο 80 παράγραφος 7

άρθρο 61 παράγραφος 1

άρθρο 81 παράγραφος 1

άρθρο 61 παράγραφος 2

άρθρο 81 παράγραφος 2

άρθρο 62 παράγραφος 1

άρθρο 82 παράγραφος 1

άρθρο 62 παράγραφος 2

άρθρο 82 παράγραφος 2

άρθρο 62 παράγραφος 3

άρθρο 82 παράγραφος 3

άρθρο 63 παράγραφος 1

άρθρο 78 παράγραφος 1

άρθρο 63 παράγραφος 2

άρθρο 78 παράγραφος 2

άρθρο 64 παράγραφος 1

άρθρο 83 παράγραφος 1

άρθρο 64 παράγραφος 2

άρθρο 83 παράγραφος 2

άρθρο 64 παράγραφος 3

άρθρο 83 παράγραφος 3

άρθρο 64 παράγραφος 4

άρθρο 83 παράγραφος 4

άρθρο 64 παράγραφος 5

άρθρο 83 παράγραφος 6

άρθρο 64 παράγραφος 6

άρθρο 83 παράγραφος 7

άρθρο 64 παράγραφος 7

άρθρο 83 παράγραφος 8

άρθρο 64 παράγραφος 8

άρθρο 83 παράγραφος 9

άρθρο 65 παράγραφος 1

άρθρο 84 παράγραφος 1

άρθρο 65 παράγραφος 2

άρθρο 84 παράγραφος 2

άρθρο 66

άρθρο 85

άρθρο 67 παράγραφος 1

άρθρο 86 παράγραφος 1

άρθρο 67 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

άρθρο 86 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

άρθρο 67 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

άρθρο 86 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο περιπτώσεις α-δ

άρθρο 67 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

άρθρο 86 παράγραφος 7

άρθρο 67 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο


άρθρο 67 παράγραφος 3

άρθρο 86 παράγραφος 8

άρθρο 67 παράγραφος 4

άρθρο 86 παράγραφος 9

άρθρο 67 παράγραφος 5

άρθρο 86 παράγραφος 10

άρθρο 68 παράγραφος 1

άρθρο 87 παράγραφος 1

άρθρο 68 παράγραφος 2

άρθρο 87 παράγραφος 2

άρθρο 68 παράγραφος 3

άρθρο 87 παράγραφος 3

άρθρο 69 παράγραφος 1

άρθρο 88 παράγραφος 1

άρθρο 69 παράγραφος 2

άρθρο 88 παράγραφος 2

άρθρο 69 παράγραφος 3

άρθρο 88 παράγραφος 3

άρθρο 69 παράγραφος 4

άρθρο 88 παράγραφος 4

άρθρο 69 παράγραφος 5

άρθρο 88 παράγραφος 5

άρθρο 70

άρθρο 130 παράγραφος 2

άρθρο 71 παράγραφος 1

άρθρο 131 παράγραφος 1

άρθρο 71 παράγραφος 2

άρθρο 58

άρθρο 71 παράγραφος 3

άρθρο 131 παράγραφος 2

άρθρο 71 παράγραφος 4

άρθρο 131 παράγραφος 3

άρθρο 71 παράγραφος 5 πρώτο, δεύτερο, τρίτο εδάφιο

άρθρο 131 παράγραφος 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

άρθρο 71 παράγραφος 5 τέταρτο, πέμπτο εδάφιο

άρθρο 131 παράγραφος 7

άρθρο 71 παράγραφος 5 έκτο εδάφιο

άρθρο 131 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο

άρθρο 71 παράγραφος 5 έβδομο εδάφιο

άρθρο 131 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο

άρθρο 71 παράγραφος 6 περίπτωση α

άρθρο 131 παράγραφος 8

άρθρο 71 παράγραφος 6 περίπτωση β

άρθρο 131 παράγραφοι 5, 6

άρθρο 71 παράγραφος 8

άρθρο 131 παράγραφοι 7 και 8

άρθρο 72 παράγραφος 1

άρθρο 132 παράγραφος 1

άρθρο 72 παράγραφος 2

άρθρο 132 παράγραφος 2

άρθρο 72 παράγραφος 3

άρθρο 132 παράγραφος 3

άρθρο 72 παράγραφος 4

άρθρο 132 παράγραφος 4

άρθρο 72 παράγραφος 5

άρθρο 132 παράγραφος 5

άρθρο 73

άρθρο 133 παράγραφος 1

άρθρο 74

άρθρο 107 παράγραφος 1

άρθρο 75 παράγραφος 1

άρθρο 108 παράγραφος 1

άρθρο 75 παράγραφος 2

άρθρο 108 παράγραφος 2

άρθρο 75 παράγραφος 4

άρθρο 108 παράγραφος 3

άρθρο 76 παράγραφος 1

άρθρο 107 παράγραφοι 1 και 3

άρθρο 76 παράγραφος 2

άρθρο 109

άρθρο 77 παράγραφος 1

άρθρο 110 παράγραφος 1

άρθρο 77 παράγραφος 2

άρθρο 110 παράγραφος 2

άρθρο 77 παράγραφος 3

άρθρο 110 παράγραφος 3

άρθρο 77 παράγραφος 4

άρθρο 110 παράγραφος 4

άρθρο 78

άρθρο 111

άρθρο 79 παράγραφος 1

άρθρο 112 παράγραφος 1

άρθρο 79 παράγραφος 2

άρθρο 112 παράγραφος 2

άρθρο 79 παράγραφος 3 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

άρθρο 112 παράγραφος 3

άρθρο 80 παράγραφος 1

άρθρο 113 παράγραφος 1

άρθρο 80 παράγραφος 2

άρθρο 113 παράγραφος 2

άρθρο 80 παράγραφος 3

άρθρο 113 παράγραφος 3

άρθρο 81

άρθρο 114

άρθρο 82 παράγραφος 1

άρθρο 115 παράγραφος 1

άρθρο 82 παράγραφος 2

άρθρο 115 παράγραφος 2

άρθρο 82 παράγραφος 3

άρθρο 115 παράγραφος 3

άρθρο 82 παράγραφος 4

άρθρο 115 παράγραφος 4

άρθρο 82 παράγραφος 5

άρθρο 115 παράγραφος 5

άρθρο 82 παράγραφος 6

άρθρο 115 παράγραφος 6

άρθρο 83 παράγραφος 1

άρθρο 340

άρθρο 83 παράγραφος 2

άρθρο 340 παράγραφος 1

άρθρο 83 παράγραφος 3

άρθρο 340 παράγραφος 2

άρθρο 83 παράγραφος 4

άρθρο 340 παράγραφος 3

άρθρο 83 παράγραφος 5

άρθρο 340 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

άρθρο 83 παράγραφος 6

άρθρο 45 παράγραφος 3 περίπτωση ζ και παράγραφος 5

άρθρο 84 παράγραφος 1

άρθρο 341 παράγραφος 1

άρθρο 84 παράγραφος 2

άρθρο 45 παράγραφοι 1, 2, 3 περίπτωση στ και παράγραφος 4

άρθρο 84 παράγραφος 3

άρθρο 341 παράγραφος 3

άρθρο 85 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

άρθρο 342 παράγραφος 1

άρθρο 85 παράγραφος 2

άρθρο 342 παράγραφος 2

άρθρο 85 παράγραφος 3

άρθρο 342 παράγραφος 3

άρθρο 86 παράγραφος 1

άρθρο 343 παράγραφος 1

άρθρο 86 παράγραφος 2

άρθρο 343 παράγραφος 2

άρθρο 90 παράγραφος 1

άρθρο 379 παράγραφος 1

άρθρο 90 παράγραφος 2 πρώτο και δεύτερο εδάφιο

άρθρο 379 παράγραφος 2

άρθρο 90 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο

άρθρο 379 παράγραφος 11

άρθρο 90 παράγραφος 3

άρθρο 379 παράγραφος 2

άρθρο 90 παράγραφος 5

άρθρο 379 παράγραφος 4

άρθρο 90 παράγραφος 6

άρθρο 379 παράγραφοι 1, 2, 4 και 376 παράγραφος 11

άρθρο 90 παράγραφος 7

άρθρο 340 παράγραφος 4

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 69 και 70 του άρθρου 22 του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.