Νόμος 4415/16 - Άρθρο 67

Άρθρο 67


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 331 του νόμου [Ν] 5343/1932 (ΦΕΚ 86/Α/1932), όπως ισχύει, και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 160/2008 (ΦΕΚ 220/Α/2008) που τροποποιήθηκαν με το άρθρο 29 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), τροποποιούνται ως εξής:

 

{Μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή Επιστημονικού Προσωπικού απέχει υποχρεωτικά από την άσκηση των καθηκόντων του:

 

α) Εάν καταδικάστηκε από πρωτόδικο δικαστήριο για πράξη σε βαθμό κακουργήματος ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

 

β) Εάν καταδικάστηκε αμετάκλητα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, δωροδοκία, πλαστογραφία, απιστία σχετική με την υπηρεσία σε στερητική της ελευθερίας ποινή που υπερβαίνει τους 6 μήνες.

 

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή Επιστημονικού Προσωπικού που απέχουν από την άσκηση των καθηκόντων τους κατά την ψήφιση του παρόντος και δεν υπάγονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου επανέρχονται στα καθήκοντά τους αυτοδικαίως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.