Νόμος 4427/16 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Δομή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει την ακόλουθη δομή:

 

Α) Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Υπηρεσίες απευθείας υπαγόμενες στον Διοικητή είναι οι κάτωθι:

 

α. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

β. Γραφείο Συντονισμού Σώματος Εποπτών

γ. Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου και Συμμόρφωσης

δ. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου

ε. Γραφείο Συμβούλων Διοικητή

στ. Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και Εσωτερικού Ελέγχου, απευθείας υπαγόμενη στον Διοικητή.

 

Β) Εκτελεστικό Συμβούλιο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας

 

Γ) Γενική Διεύθυνση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία αποτελείται από τις εξής Διευθύνσεις:

 

α. Διεύθυνση Διοικητικού

β. Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας.

γ. Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης

α. Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας

β. Διεύθυνση Κανονισμών Αεροναυτιλίας

γ. Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Αεροδρομίων

δ. Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Αεροναυτιλίας.

ε. Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Πτητικών Προτύπων

στ. Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Αεροπορικής Εκμετάλλευσης

ζ. Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Ασφαλείας από Έκνομες Ενέργειες

η. Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Προστασίας Περιβάλλοντος

θ. Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Υποδομών

ι. Διεύθυνση Αεροπορικών Αρχών Περιφερειακών Αεροδρομίων και Αεροπορικής Αρχής Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

ι)δ. Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Δ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας της Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία αποτελείται από τις εξής Διευθύνσεις και Τμήματα:

 

α) Διεύθυνση Διοικητικού

β) Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας

γ) Διεύθυνση Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας και

δ) Τμήμα Πολιτικής Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ).
 

Δ) Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 106 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017), με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/2018).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 12, 13, 14 και 15 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.