Νόμος 4427/16 - Άρθρο 75

Άρθρο 75: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 66 του παρόντος καταργούνται:

 

α. ο νόμος [Ν] 1340/1983 (ΦΕΚ 35/Α/1983),

 

β. οι ακόλουθες διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 56/1989 (ΦΕΚ 28/Α/1989): άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11,  12, 13, 14, 15, 15Α, 15Β, 15Γ, 15Δ, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 και 34,

 

γ. οι ακόλουθες διατάξεις του νόμου 3913/2011 (ΦΕΚ 18/Α/2011): άρθρα 1 έως 12, 12 έως 21, 22 και 22Α, 27 παράγραφος 2, 28 και 37,

 

δ. καταργείται το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 229/2000 (ΦΕΚ 197/Α/2000),

 

ε. οι διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 3913/2011 (ΦΕΚ 18/Α/2011), ως αυτό ισχύει, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του παρόντος,

 

στ. η διάταξη του άρθρου 30 του νόμου 3913/2011 από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 74 του παρόντος,

 

ζ. κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.