Νόμος 4456/17 - Άρθρο 39

Άρθρο 39


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 14 του νόμου 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του νόμου [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μέχρι 31-12-2017 οι συμβάσεις αυτές θεωρούνται ότι καλύπτουν την προϋπόθεση των σχετικών διατάξεων περί συνδρομής έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις αναθέτουσες αρχές που δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη κατά παρέκκλιση της υποπερίπτωσης δ)δ', περίπτωση γ', παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011).}

 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 72 του νόμου [Ν] 4375/2016 τροποποιείται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 εφαρμόζονται μέχρι τις 31-12-2017.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.