Νόμος 4504/17 - Άρθρο 146

Άρθρο 146: Αναβάθμιση της λειτουργίας των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1383/1973 (ΦΕΚ 94/Α/1973) η φράση και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αντικαθίσταται με τη φράση , νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

2. Στο άρθρο 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1383/1973 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας από:

 

α) χρηματοδοτήσεις από οποιαδήποτε πηγή που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα, την ανάπτυξη και την επιστημονική μελέτη,

 

β) δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,

 

γ) πόρους από κάθε άλλη πηγή, και

 

δ) νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία αναλαμβάνουν την κάλυψη αναγκών λειτουργίας των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού με ίδιες αυτών δαπάνες και μέσα.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.