Νόμος 4504/17 - Άρθρο 147

Άρθρο 147: Διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της Δημόσιας Αρχής Λιμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 129 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) η φράση Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 αντικαθίσταται με τη φράση Μέχρι την 30-09-2018.

 

β. Μέχρι τις 30-09-2018 αναστέλλεται η εφαρμογή της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 129 του νόμου 4389/2016.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.