Νόμος 4504/17 - Άρθρο 148

Άρθρο 148: Αναμόρφωση λειτουργίας ΜΥΑ / Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1940/1991 (ΦΕΚ 40/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η ΜΥΑ/Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στελεχώνεται από μόνιμο εν ενεργεία προσωπικό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο διακρίνεται σε επιχειρησιακό και διοικητικό ως εξής:

 

α. Το επιχειρησιακό προσωπικό της ΜΥΑ/Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

αποτελείται από κατόχους πτυχίου Υποβρύχιου Καταστροφέα (Υ/ΚΤ) της Σχολής Υποβρύχιων Καταστροφών ΣΥΚ/ΠΝ.

 

β. Το διοικητικό προσωπικό στελεχώνει τα γραφεία της ΜΥΑ/Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής εκτός του Γραφείου Επιχειρήσεων και Εκπαίδευσης.

 

γ. Ως Διοικητής της ΜΥΑ/Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετείται ανώτερος Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και κάτοχος πτυχίου Υποβρύχιου Καταστροφέα της Σχολής Υποβρύχιων Καταστροφών (ΣΥΚ/ΠΝ). Αν δεν υπάρχει ανώτερος Αξιωματικός κάτοχος πτυχίου του προηγούμενου εδαφίου για να τοποθετηθεί στη θέση του Διοικητή ΜΥΑ/Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, μπορεί να τοποθετείται ως Διοικητής Αξιωματικός αντίστοιχου βαθμού και προέλευσης, ο οποίος δεν είναι κάτοχος πτυχίου Υ/ΚΤ της ΣΥΚ/ΠΝ, υπό την προϋπόθεση ότι ο Υποδιοικητής είναι κάτοχος πτυχίου Υποβρύχιου Καταστροφέα της ΣΥΚ/ΠΝ.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.