Νόμος 4512/18 - Άρθρο 120

Άρθρο 120: Τροποποίηση του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του νόμου 4412/2016 μετά τη λέξη πιστωτικά προστίθενται οι λέξεις ή χρηματοδοτικά.

 

2. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 200 του νόμου 4412/2016 καταργείται.

 

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 302 του νόμου 4412/2016 μετά τη λέξη πιστωτικά προστίθενται οι λέξεις ή χρηματοδοτικά.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.