Νόμος 4512/18 - Άρθρο 121

Άρθρο 121: Τροποποίηση του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 18 του νόμου 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αρμόδια αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελματιών πωλητών είναι ο δήμος μόνιμης κατοικίας του αδειούχου. Για τις επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αρμόδιες αρχές θεώρησης ορίζονται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα. Ειδικά, για τις νέες άδειες που εκδίδονται για τη στελέχωση των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιες είναι οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα. Για την έκδοση και τη θεώρηση της άδειας ο επαγγελματίας καταθέτει υπέρ της αρμόδιας αρχής παράβολο.}

 

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 59 του νόμου 4497/2017, στη φράση νέων αδειών υπαιθρίου εμπορίου μετά τη λέξη νέων προστίθεται η λέξη επαγγελματικών.

 

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 100 του νόμου 4497/2017 αντικαθίσταται από τις 13-11-2017, ως εξής:

 

{10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ από την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 5, οπότε και καταργείται το άρθρο 40 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013). Υποθέσεις που κατά την ημερομηνία κατάργησης του άρθρου 40 του νόμου 4155/2013 εκκρεμούν στο ΣΥΚΑΠ μεταφέρονται στο ΣΥΚΕΑΑΠ.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.