Νόμος 4497/17

Ν4497/2017: Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4497/2017: Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 171/Α/2017), διόρθωση (ΦΕΚ 207/Α/2017), 13-11-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων

 

Κεφάλαιο Α: Αντικείμενο - Ορισμοί - Κανόνες διακίνησης

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων

 

Κεφάλαιο Β: Άδεια παραγωγού - πωλητή υπαίθριου εμπορίου

 

Άρθρο 4: Δικαιούχοι

Άρθρο 5: Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου

Άρθρο 6: Χωρική ισχύς άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου

Άρθρο 7: Είδη εμπορίας αδειών παραγωγών πωλητών

Άρθρο 8: Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών

Άρθρο 9: Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή

Άρθρο 10: Ειδικά δικαιολογητικά ανάλογα με το αντικείμενο εμπορίας

Άρθρο 11: Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών

Άρθρο 12: Τριμελείς Επιτροπές για τον έλεγχο των δηλούμενων ποσοτήτων

Άρθρο 13: Υποχρεώσεις παραγωγών πωλητών

 

Κεφάλαιο Γ: Άδεια επαγγελματία πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου

 

Άρθρο 14: Δικαιούχοι

Άρθρο 15: Στοιχεία άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου

Άρθρο 16: Χωρική ισχύς των αδειών επαγγελματιών πωλητών

Άρθρο 17: Είδη εμπορίας αδειών επαγγελματιών πωλητών

Άρθρο 18: Αρμόδια αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελματιών πωλητών

Άρθρο 19: Δικαιούχοι αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Άρθρο 20: Χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Άρθρο 21: Υποχρεώσεις επαγγελματιών πωλητών

Άρθρο 22: Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

Άρθρο 23: Μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου

Άρθρο 24: Αναπλήρωση επαγγελματιών πωλητών

Άρθρο 25: Πρόσληψη υπαλλήλων από τους κατόχους αδειών υπαίθριου εμπορίου

 

Κεφάλαιο Δ: Υπαίθριες αγορές - Υπαίθριες δραστηριότητες

 

Άρθρο 26: Επιλογή χώρου λειτουργίας υπαίθριων αγορών - Κατηγορίες αυτών

 

Υποκεφάλαιο Δ.1: Λαϊκές αγορές

 

Άρθρο 27: Έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών

Άρθρο 28: Επιτροπές Λαϊκών Αγορών

Άρθρο 29: Ίδρυση, μετακίνηση, επέκταση και κατάργηση λαϊκών αγορών

Άρθρο 30: Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών - Αναλογία διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος

Άρθρο 31: Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 32: Κατανομή και προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές

Άρθρο 33: Σύστημα μοριοδότησης για την κατανομή και τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές

Άρθρο 34: Σύστημα Μοριοδότησης για την επιλογή των επαγγελματιών πωλητών ύστερα από προκήρυξη - Κατανομή και τοποθέτηση σε λαϊκές αγορές

Άρθρο 35: Βελτίωση θέσης εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, αμοιβαία αλλαγή θέσης - Αλλαγή λαϊκής αγοράς

Άρθρο 36: Ημερήσιο Τέλος

 

Υποκεφάλαιο Δ.2: Άλλες υπαίθριες οργανωμένες αγορές

 

Άρθρο 37: Αγορές των καταναλωτών

Άρθρο 38: Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές

 

Υποκεφάλαιο Δ.3: Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό αντικείμενο

 

Άρθρο 39

 

Κεφάλαιο Ε: Ειδικότερα θέματα στάσιμου εμπορίου

 

Άρθρο 40: Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, τέλη, ελάχιστες αποστάσεις

Άρθρο 41: Τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου

Άρθρο 42: Σύστημα Μοριοδότησης για την τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου

Άρθρο 43: Τοποθέτηση επαγγελματιών πωλητών στάσιμου εμπορίου

Άρθρο 44: Σύστημα Μοριοδότησης για την τοποθέτηση των επαγγελματιών πωλητών στο στάσιμο εμπόριο

Άρθρο 45: Διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Πλανόδιο εμπόριο

 

Άρθρο 46: Γενικά θέματα

Άρθρο 47: Χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς πωλητές

Άρθρο 48: Σύστημα Μοριοδότησης για την έγκριση δραστηριοποίησης παραγωγών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο

Άρθρο 49: Χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου σε επαγγελματίες πωλητές

Άρθρο 50: Σύστημα Μοριοδότησης για τη χορήγηση αδειών πλανόδιου εμπορίου σε επαγγελματίες πωλητές

 

Κεφάλαιο Ζ: Σύστημα ελέγχων και κυρώσεων - Πληροφοριακό σύστημα

 

Άρθρο 51: Φορείς ελέγχου

Άρθρο 52: Υποχρεώσεις και καθήκοντα ελεγκτών

Άρθρο 53: Υποχρεώσεις ελεγχομένου

Άρθρο 54: Διαδικασία ελέγχων - διοικητική και δικαστική προστασία

Άρθρο 55: Κυρώσεις

Άρθρο 56: Διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων

Άρθρο 57: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 58: Πληροφοριακό Σύστημα

 

Κεφάλαιο Η: Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 59: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 60: Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος Β: Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας

 

Κεφάλαιο Α: Ορισμοί, σκοπός, μέλη, αρμοδιότητες

 

Άρθρο 61: Ορισμοί

Άρθρο 62: Σκοπός Επιμελητηρίων

Άρθρο 63: Ίδρυση - Κατάργηση Επιμελητηρίων

Άρθρο 64: Μέλη

Άρθρο 65: Αρμοδιότητες και δραστηριότητες Επιμελητηρίων

Άρθρο 66: Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων

Άρθρο 67: Δομή - Οργάνωση Επιμελητηρίων

 

Κεφάλαιο Β: Διοίκηση Επιμελητηρίων

 

Άρθρο 68: Όργανα διοίκησης

Άρθρο 69: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 70: Διοικητική Επιτροπή

Άρθρο 71: Αναπλήρωση και αυτοδίκαιη έκπτωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικητικής Επιτροπής και εκτελεστικών επιτροπών

Άρθρο 72: Δικαίωμα ψήφου

Άρθρο 73: Διεξαγωγή εκλογών και κατανομή εδρών

Άρθρο 74: Εκλογή Διοικητικής Επιτροπής

 

Κεφάλαιο Γ: Οικονομική διαχείριση

 

Άρθρο 75: Πόροι των Επιμελητηρίων

Άρθρο 76: Οδοιπορικά έξοδα, ημερήσια αποζημίωση, έξοδα παράστασης και αμοιβές ομάδων εργασίας και επιτροπών

Άρθρο 77: Εποπτεία και Οικονομικές Καταστάσεις Επιμελητηρίων και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων

Άρθρο 78: Προμήθειες Επιμελητηρίων

Άρθρο 79: Απολογισμός δράσεων Επιμελητηρίου Ετήσιος προγραμματισμός

 

Κεφάλαιο Δ: Προσωπικό και οργανισμοί Επιμελητηρίων

 

Άρθρο 80: Προσωπικό Επιμελητηρίων

Άρθρο 81: Οργανισμοί Επιμελητηρίων

Άρθρο 82: Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια για τους υπαλλήλους των Επιμελητηρίων

 

Κεφάλαιο Ε: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

 

Άρθρο 83: Όργανα διοίκησης

Άρθρο 84: Εκλογή Διοικητικής Επιτροπής

Άρθρο 85: Οργάνωση και Λειτουργία

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια

 

Άρθρο 86: Περιφερειακά Επιμελητηριακά Συμβούλια

Άρθρο 87: Συγκρότηση Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων

Άρθρο 88: Λειτουργία

Άρθρο 89: Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου

 

Κεφάλαιο Ζ: Πειθαρχική ευθύνη διοικήσεων Επιμελητηρίων και Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων

 

Άρθρο 90: Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 91: Πειθαρχική διαδικασία

Άρθρο 92: Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης

Άρθρο 93: Έκπτωση για λόγους δημοσίου συμφέροντος

 

Κεφάλαιο Η: Διμερή επιμελητήρια

 

Άρθρο 94: Ορισμός

Άρθρο 95: Χρήση της λέξης Επιμελητήριο

 

Κεφάλαιο Θ: Μεταβατικές, τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

 

Άρθρο 96: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 97: Τροποποίηση άρθρων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 372/1992 (ΦΕΚ 187/Α/1992)

Άρθρο 98: Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 99 του νόμου 4314/2014

Άρθρο 99: Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος Γ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 100: Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ)

Άρθρο 101: Θέματα προσωπικού της Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου

Άρθρο 102: Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών

Άρθρο 103: Μεταρρύθμιση προστίμων του άρθρου 32 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014)

Άρθρο 104: Θέματα προσωπικού του Συνηγόρου του Καταναλωτή

Άρθρο 105: Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Άρθρο 106: Τροποποιήσεις αναπτυξιακών νόμων

Άρθρο 107: Τροποποιήσεις του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)

Άρθρο 108: Τροποποιήσεις του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011)

Άρθρο 109: Τροποποιήσεις του νόμου 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016)

Άρθρο 110: Αναπτυξιακά προγράμματα ειδικού σκοπού

Άρθρο 111: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014)

Άρθρο 112

Άρθρο 113: Διατάξεις για τις συμβάσεις παραχώρησης έργων αυτοκινητοδρόμων

Άρθρο 114

Άρθρο 115: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Α: Κατάσταση Διακινούμενων Ποσοτήτων, του άρθρου 3, παράγραφος 3

Παράρτημα Β: Σύστημα μοριοδότησης για την κατανομή και τοποθέτηση συνεταιρισμών / ομάδων παραγωγών σε λαϊκές αγορές, άρθρο 33, παράγραφος 1)α

Παράρτημα Γ: Σύστημα μοριοδότησης για την κατανομή και τοποθέτηση παραγωγών φυσικών προσώπων σε λαϊκές αγορές, άρθρο 33, παράγραφος 1)β

Παράρτημα Δ: Σύστημα μοριοδότησης για τη χορήγηση αδειών, κατανομή και τοποθέτηση επαγγελματιών πωλητών της Ομάδας 1 σε λαϊκές αγορές, του άρθρου 34 παράγραφος 1)α

Παράρτημα Ε: Σύστημα μοριοδότησης για τη βελτίωση θέσης σε συγκεκριμένη λαϊκή αγορά, του άρθρου 35, παράγραφος 2

Παράρτημα ΣΤ: Σύστημα μοριοδότησης για την τοποθέτηση παραγωγών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου του άρθρου 42, παράγραφος 1

Παράρτημα Ζ: Σύστημα μοριοδότησης για τη χορήγηση αδειών και την τοποθέτηση επαγγελματιών πωλητών της Ομάδας 1 σε θέσεις στάσιμου εμπορίου, του άρθρου 44, παράγραφος 1

Παράρτημα Η: Υπόδειγμα ημερολογίου του άρθρου 46, παράγραφος 4

Παράρτημα Θ: Σύστημα μοριοδότησης για την έγκριση δραστηριοποίησης παραγωγών στο πλανόδιο εμπόριο του άρθρου 48, παράγραφος 1

Παράρτημα Ι: Σύστημα μοριοδότησης για τη χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών της Ομάδας 1 στο πλανόδιο εμπόριο του άρθρου 50, παράγραφος 1)α

Παράρτημα ΙΑ: Υπόδειγμα Εντολής Ελέγχου του άρθρου 54, παράγραφος 1

Παράρτημα ΙΒ: Υπόδειγμα Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης σύμφωνα με το άρθρο 54, παράγραφος 2

Παράρτημα ΙΓ: Παραβάσεις και αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 55, παράγραφος 1

Παράρτημα Κ

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 13-11-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.