Νόμος 4512/18 - Άρθρο 164

Άρθρο 164: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής κατά τις διατάξεις του νόμου 4302/2014, άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά τις διατάξεις του νόμου 3982/2011 ή τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 79/2004 που αφορούν τους Σταθμούς Φορτηγών Αυτοκινήτων ή Εμπορευματικούς Σταθμούς Τύπου Β, οι οποίες είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48Ε του νόμου 4442/2016.

 

2. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 48ΙΑτου νόμου 4442/2016 εφαρμόζεται η οίκοθεν 53346/645/Φ.61/2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1668/Β/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.