Νόμος 4513/18 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Λοιπές διατάξεις Ενεργειακών Κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 2 του νόμου 3468/2006, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 4414/2016, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{13. Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός: ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης αυτοπαραγωγού, με τη συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, από τις οποίες τουλάχιστον η μία είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης είτε, αν βρίσκεται, τροφοδοτείται από διαφορετική παροχή. Ειδικά για Ενεργειακή Κοινότητα, ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ή Υβριδικό Σταθμό της Ενεργειακής Κοινότητας γίνεται με τη συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις μελών της Ενεργειακής Κοινότητας και ευάλωτων καταναλωτών ή πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εντός της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ενεργειακής Κοινότητας.}

 

2. Η μεταβίβαση αδειών σταθμών παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και Υβριδικών Σταθμών που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες επιτρέπεται μόνο σε Ενεργειακές Κοινότητες με όμοιο επιτρεπόμενο τρόπο διάθεσης των πλεονασμάτων χρήσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 6 και έδρα εντός της ίδιας Περιφέρειας. Οι Ενεργειακές Κοινότητες της παραγράφου 4 του άρθρου 6 επιτρέπεται να μεταβιβάσουν τις άδειες και τους σταθμούς τους και σε Ενεργειακές Κοινότητες που δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 4 του άρθρου 6.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.