Νόμος 4521/18 - Άρθρο 45

Άρθρο 45


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν επαρκεί για το σχηματισμό απαρτίας, ο Υπουργός ορίζει τόσα μέλη όσα είναι απαραίτητο, προκειμένου να σχηματιστεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 απαρτία. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο εν λόγω ορισμός διαρκεί έως τον ορισμό των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των 6 μηνών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.