Νόμος 4529/18 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Τροποποίηση του άρθρου 52 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{α) Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας θα χρηματοδοτηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό τα οικονομικά έτη 2016 και 2017 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Οργανισμού, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 30--04-2016 προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λ.π.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λ.π., καθώς και προς ασφαλισμένους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του νόμου 4430/2016 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{Από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εξαιρούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του πρώην Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου / Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και οι οποίες εξακολουθούν να παρακολουθούνται και να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και εξοφλούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.