Νόμος 4530/18 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Τροποποίηση του άρθρου 34 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Τα ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων δεν μπορούν να συστεγάζονται με συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, με εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων και ανταλλακτικών αυτών, με εγκαταστάσεις επιχειρήσεων οδικής βοήθειας, καθώς και με γραφεία μηχανολόγων ή και ηλεκτρολόγων μηχανικών. Αν σε οικόπεδο ή γήπεδο χρησιμοποιείται ένα τμήμα αυτού για την εγκατάσταση και λειτουργία Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις αρτιότητας για τη συγκεκριμένη περιοχή, η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για το τμήμα του οικοπέδου ή γηπέδου που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.}

 

2. Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων δεν επιτρέπεται να ιδρυθούν από υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή των διευθύνσεων Μεταφορών των Περιφερειών, καθώς και από συγγενικά τους πρόσωπα έως και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή από νομικά πρόσωπα στα οποία τα παραπάνω πρόσωπα ορίζουν ή ελέγχουν τη διοίκηση ή κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει και για διάστημα 2 ετών μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπαλλήλου.

 

3. Το λογισμικό των ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων είναι διαρκώς συνδεδεμένο και επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στο άρθρο 5 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό 3326/212/2015 (ΦΕΚ 158/Β/2015) των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών η φράση:

 

{Για την αναιτιολόγητη μη αποστολή προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το αργότερο μέχρι την 12η βραδινή της ημέρας διενέργειας του ελέγχου,}

 

αντικαθίσταται από τη φράση

 

{Για την αναιτιολόγητη μη αποστολή προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αυτομάτως: i)}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.