Νόμος 4530/18

Ν4530/2018: Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4530/2018: Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 59/Α/2018), 30-03-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Ρυθμίσεις θεμάτων επιβατικών μεταφορών

 

Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις Λειτουργίας Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων

 

Άρθρο 1: Υποχρεώσεις οδηγών Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων

Άρθρο 2: Υποχρεώσεις ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις επιβατών που χρησιμοποιούν Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα

Άρθρο 4: Όργανα ελέγχου

Άρθρο 5: Πειθαρχικό Συμβούλιο - Λοιπά όργανα

Άρθρο 6: Πειθαρχικά παραπτώματα

Άρθρο 7: Έλεγχος

Άρθρο 8: Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 9: Εκτέλεση πειθαρχικής απόφασης

Άρθρο 10: Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινών

Άρθρο 11

 

Κεφάλαιο 2: Άλλες ρυθμίσεις επιβατικών μεταφορών

 

Άρθρο 12: Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση μεταφοράς επιβατών με οχήματα Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης

Άρθρο 13: Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση για την ενοικίαση Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης οχημάτων με οδηγό

Άρθρο 14: Ρυθμίσεις θεμάτων Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης ΤΑΞΙ οχημάτων

Άρθρο 18: Μητρώο

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

 

Μέρος Β: Τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

 

Άρθρο 23: Σήμανση Οδών με Πινακίδες

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30: Τροποποίηση επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας

Άρθρο 31

Άρθρο 32

 

Μέρος Γ: Ρυθμίσεις για λεωφορεία και ΚΤΕΛ

 

Άρθρο 33: Δικαίωμα μετατροπής ΚΤΕΛ σε ΚΤΕΛ ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 34: Όριο ηλικίας λεωφορείων ΟΑΣΘ

Άρθρο 35: Όριο ηλικίας λεωφορείων που ταξινομούνται πρώτη φορά ως αστικά ΚΤΕΛ

Άρθρο 36: Θέσπιση ενιαίου ορίου ηλικίας οδηγών λεωφορείων

Άρθρο 37

Άρθρο 38: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 246/2006 (ΦΕΚ 261/Α/2006)

Άρθρο 39: Χρήση θέσης πληρώματος από επιβάτη

Άρθρο 40

Άρθρο 41: Καθιέρωση νέας διανομαρχιακής γραμμής ΚΤΕΛ

Άρθρο 42: Κυρώσεις για μη εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής εισφοράς 5% του άρθρου 13 του νόμου 2963/2001 για τα ΚΤΕΛ

Άρθρο 43: Καταβολή εισφοράς 0,5% υπέρ Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών

Άρθρο 44

 

Μέρος Δ: Λοιπές ρυθμίσεις οχημάτων και οδηγών

 

Άρθρο 45: Καταστροφή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και αντικατάσταση αυτών

Άρθρο 46: Βεβαιώσεις οχημάτων

Άρθρο 47: Παρατηρητήριο Τιμών Ανταλλακτικών Οχημάτων

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50: Κυρώσεις για εγκρίσεις τύπου οχημάτων

Άρθρο 51: Μητρώο Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων και ηλεκτρονικό σύστημα διεκπεραίωσης διαδικασίας εγκρίσεων

Άρθρο 52: Κατάθεση αιτήσεων για έκδοση αδειών κυκλοφορίας και χορήγηση κρατικών πινακίδων στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών όλης της χώρας

Άρθρο 53: Ρυθμίσεις θεμάτων δημόσιων Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Άρθρο 54: Τροποποίηση του άρθρου 34 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001)

Άρθρο 55: Τροποποίηση του άρθρου 18Α του νόμου 3446/2006

Άρθρο 56

Άρθρο 57: Τροποποίηση της Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707/Β/1991) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών

Άρθρο 58: Εχέγγυα αξιοπιστίας του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών

Άρθρο 59: Φορείς επιθεώρησης ADR και πληροφοριακό σύστημα φορέων ADR

Άρθρο 60: Πληροφοριακό σύστημα πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR

Άρθρο 61: Έλεγχος συμμόρφωσης των υπόχρεων επιχειρήσεων με την υποχρέωση ορισμού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)

Άρθρο 62: Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)

Άρθρο 63: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α/2008)

Άρθρο 64: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012 (ΦΕΚ 101/Α/2012)

Άρθρο 65: Συμπλήρωση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012

Άρθρο 66: Νεκροφόρες

 

Μέρος Ε: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 67: Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας

Άρθρο 68

Άρθρο 69

Άρθρο 70: Ρυθμίσεις για τις αποστάσεις από χώρους συνάθροισης κοινού

Άρθρο 71

Άρθρο 72: Μητρώα συνεργείων, τεχνιτών και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων

Άρθρο 73

Άρθρο 74

Άρθρο 75

Άρθρο 76

Άρθρο 77

Άρθρο 78

Άρθρο 79: Ρυθμίσεις σχετικά με τις κτιριακές εγκαταστάσεις σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος και άλλες διατάξεις

Άρθρο 80

Άρθρο 81: Διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν πολεοδομικά θέματα στις περιπτώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για την κατασκευή της σιδηροδρομικής υποδομής και δημοτικά τέλη χώρων στάθμευσης Μετρό

Άρθρο 82: Οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των εταιρειών αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Άρθρο 83

Άρθρο 84: Θέματα Ελληνικής Εταιρίας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρία

Άρθρο 85

Άρθρο 86

Άρθρο 87: Ρυθμίσεις Υπηρεσίας Οδικών Τελών

Άρθρο 88: Μίσθωση ακινήτων για την στέγαση δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 89: Εξειδίκευση και προσθήκη αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 90

Άρθρο 91: Τροποποίηση του νόμου 1349/1983 (ΦΕΚ 52/Α/1983)

Άρθρο 92

 

Μέρος ΣΤ: Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

 

Άρθρο 93: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 94: Τροποποίηση του άρθρου 35 του νόμου 3325/2005

Άρθρο 95

Άρθρο 96

Άρθρο 97

Άρθρο 98

Άρθρο 99: Οικοδομικές Άδειες επί ακινήτων ιδιοκτησίας ή διαχείρισης ΓΑΙΑΟΣΕ

Άρθρο 100: Τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου 4070/2012

Άρθρο 101: Τροποποίηση του άρθρου 9 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012)

Άρθρο 102: Τροποποίηση του άρθρου 10 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012)

Άρθρο 103: Τροποποίηση του άρθρου 16 του νόμου 4339/2015

Άρθρο 104: Επαναφορά στη ΣΤΑΣΥ των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν από τον πρώην ΗΣΑΠ ΑΕ σε διάφορους φορείς ή υπηρεσίες του Δημοσίου

Άρθρο 105

Άρθρο 106

Άρθρο 107

Άρθρο 108

Άρθρο 109: Καθορισμός προγράμματος δρομολογίων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Άρθρο 110: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 30-03-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.