Νόμος 4539/18

Ν4539/2018: Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4539/2018: Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 89/Α/2018), 18-05-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σύσταση φορέα

Άρθρο 2: Σκοποί

Άρθρο 3: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 4: Γνωμοδοτικό Τεχνικό Συμβούλιο

Άρθρο 5: Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 6: Πόροι

Άρθρο 7: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 8: Προσωπικό

Άρθρο 9: Τροποποίηση της περίπτωσης ι)θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

Άρθρο 10: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 17-05-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.