Νόμος 4546/18 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Τροποποίηση του άρθρου 1 του νόμου 3468/2006


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(παράγραφος 1 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513)

 

Στην περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τη συμμόρφωση με το στόχο, το μέγιστο από κοινού μερίδιο των βιοκαυσίμων και βιορευστών που παράγονται από σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα φυτά και από φυτά που καλλιεργούνται ως βασικές καλλιέργειες κυρίως για ενεργειακούς σκοπούς σε γεωργικές γαίες δεν υπερβαίνει την ποσότητα ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο μέγιστο μερίδιο που ορίζεται στην περίπτωση δ ' της παραγράφου 6 του άρθρου 2Α.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.