Νόμος 4555/18 - Άρθρο 240

Άρθρο 240: Εποπτεία επί των αποφάσεων των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τις αποφάσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 225 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), οι οποίες λαμβάνονται από τα μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, ασκείται υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας του άρθρου 225 του νόμου 3852/2010, με εξαίρεση όσες αποφάσεις ελέγχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 144/Α/1920) και του νόμου [Ν] 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α/2018). Από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 226 του νόμου 3852/2010 εξαιρούνται όσες αποφάσεις ελέγχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και του νόμου [Ν] 4548/2018.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.