Νόμος 4558/18 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου έκτου του νόμου 4432/2016 (ΦΕΚ 212/Α/2016) παρατείνεται μέχρι και την 30-06-2018.

 

2. Επιστρέφονται τα χρηματικά ποσά, που παρακρατήθηκαν στα πλαίσια της διαθεσιμότητας, στους υπαλλήλους που ανήκαν οργανικά στο Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ.

 

3. Δαπάνες της ανώνυμης εταιρείας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ Υπηρεσιών ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΚΕΤΕΚΝΥ (πρώην ΕΣΑΝ ΑΕ), που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2017 και αφορούσαν πάγια και λειτουργικά έξοδα της εταιρείας και αμοιβές των μελών του Εποπτικού της Συμβουλίου, ύψους 190.107,98 €, θεωρούνται νόμιμες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.