Νόμος 4574/18

Ν4574/2018: Κύρωση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρομικής περιουσίας, της εταιρείας ΘΡΙΑΣΙΟ Εμπορευματικό Κέντρο Ανώνυμη Εταιρεία, της εταιρείας ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές Ανώνυμη Εταιρεία και της εταιρείας ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ Cargo Εταιρεία Διεθνών Μεταφορών και Logistics Ανώνυμη Εταιρεία, για την Ανάπτυξη Εμπορευματικού Κέντρου Θριάσιου Πεδίου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4574/2018: Κύρωση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρομικής περιουσίας, της εταιρείας ΘΡΙΑΣΙΟ Εμπορευματικό Κέντρο Ανώνυμη Εταιρεία, της εταιρείας ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές Ανώνυμη Εταιρεία και της εταιρείας ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ Cargo Εταιρεία Διεθνών Μεταφορών και Logistics Ανώνυμη Εταιρεία, για την Ανάπτυξη Εμπορευματικού Κέντρου Θριάσιου Πεδίου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 191/Α/2018), 13-11-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Πολεοδομικές διατάξεις και άλλες ρυθμίσεις για το εμπορευματικό κέντρο του Θριάσιου Πεδίου

Άρθρο 3: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Τροποποίηση του άρθρου 14 του νόμου 2971/2001

Άρθρο 7: Τροποποίηση των άρθρων 3, 5 και 6 του νόμου 4062/2012

Άρθρο 8: Επιπλέον μοριοδότηση μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες

Άρθρο 9: Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

Άρθρο 10: Έναρξη ισχύος

 

Αθήνα, 12-11-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.