Νόμος 4585/18 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Τροποποίηση του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 21 του νόμου 1650/1986 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

 

{10. Η ισχύς των αποφάσεων της παραγράφου 9 του παρόντος και της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994), που έχουν εκδοθεί για περιοχές οι οποίες με σχέδιο προεδρικού διατάγματος προτείνεται να χαρακτηριστούν ως προστατευόμενες, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του παρόντος, παρατείνεται αυτοδίκαια από τη λήξη και της τελευταίας παράτασης που προβλέπεται, με την προϋπόθεση ότι το σχέδιο προεδρικού διατάγματος χαρακτηρισμού έχει ήδη διαβιβαστεί για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των 6 μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης στη διοίκηση του πρακτικού επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στις περιπτώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αυτοδίκαιη παράταση ισχύει μέχρι την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.