Νόμος 4587/18 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 122/2017 (ΦΕΚ 149/Α/2017)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση γ)γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 η λέξη μεταφορά αντικαθίσταται με τη λέξη παραπομπή

 

2. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρου 25 προστίθεται υποπερίπτωση α)θ' ως εξής:

 

{α)θ. Τη μέριμνα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετακίνησης των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα, σε κατάλληλες δομές για την προσωρινή τους υποδοχή ή φιλοξενία, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/2016) και το άρθρο 18 του νόμου [Ν] 4540/2018 (ΦΕΚ 91/Α/2018), που τελούν υπό την ευθύνη ή την εποπτεία της ΥΠΥΤ, καθώς και των Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ) του άρθρου 96 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), ιδίως για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την έκδοση των συναφών υπηρεσιακών βεβαιώσεων, όπως βεβαίωση καλής εκτέλεσης και παραλαβής έργου.}

 

3. Στην υποπερίπτωση γ)ζ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 25 η φράση και μέχρι 31-12-2018 διαγράφεται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.