Νόμος 4599/19 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της Γ2Α/57683/2018 κοινής απόφασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (ΦΕΚ 1435/Β/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών υπάγεται στις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953 (ΦΕΚ 254/Α/1953), σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005), αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με μία οργανική μονάδα (οργανική μονάδα Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ), υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος και φέρει την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.