Νόμος 4599/19 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 90 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 49 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017) και με το άρθρο τρίτο του νόμου 4517/2018 (ΦΕΚ 22/Α/2018), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Έως 31-12-2019 τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι λοιπές δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και τα ιδιωτικά φαρμακεία (αποκλειστικά για την παροχή φαρμάκων προς ασφαλισμένους του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) εξαιρούνται της διαδικασίας εκκαθάρισης και εντάσσονται σε αυτήν από 01-01-2020.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.