Νόμος 4599/19 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Χώροι διενέργειας δοκιμασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ειδικές δοκιμασίες του πρώτου σταδίου για την απόδειξη των δεξιοτήτων οδήγησης των υποψήφιων οδηγών ή των οδηγών, διενεργούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών της οικείας ή όμορης Περιφερειακής Ενότητας.

 

Οι ειδικές δοκιμασίες πραγματοποιούνται από τον υποψήφιο οδηγό, χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή και του εξεταστή μέσα ή επί του εκπαιδευτικού οχήματος και μπορεί να διενεργούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης καταγραφής των δεδομένων της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς και αυτόματης εξαγωγής του αποτελέσματος.

 

Οι ειδικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν:

 

α) κίνηση και ακινητοποίηση δικύκλου χωρίς λειτουργία κινητήρα για τις Κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α,

 

β) ελικοειδή διαδρομή με μικρή ταχύτητα για τις Κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α,

 

γ) επιτάχυνση οχήματος με αλλαγή ταχυτήτων για τις Κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α,

 

δ) κίνηση με μικρή ταχύτητα για τις Κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α,

 

ε) κίνηση με αποφυγή εμποδίου για τις Κατηγορίες Α1, Α2 και Α,

 

στ) πέδηση έκτακτης ανάγκης για τις Κατηγορίες Α1, Α2 και Α,

 

ζ) ακινητοποίηση, στάθμευση δικύκλου και ασφαλή απομάκρυνση από αυτό για τις Κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α,

 

η) οπισθοπορεία με στροφή για τις Κατηγορίες Β, ΒΕ, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE,

 

θ) στάθμευση δεξιά ή αριστερά για Κατηγορίες Β, ΒΕ, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE,

 

ι) επιτόπου στροφή με κίνηση προς τα πίσω για την Κατηγορία Β και Β1, λαμβανομένων υπόψη και όσων ορίζονται στο Κεφάλαιο Β' του Παραρτήματος ΙΙ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του πρότυπου ειδικά διαμορφωμένου χώρου όπου διενεργούνται οι ειδικές δοκιμασίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.