Νόμος 4600/19 - Άρθρο 112

Άρθρο 112: Γνώμη Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας για θέματα ιατρικής ειδικότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5Α του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 4558/2018 (ΦΕΚ 140/Α/2018), διαγράφονται οι εξής λέξεις: οι προϋποθέσεις και λεπτομέρειες τοποθέτησης των ιατρών και οδοντιάτρων για ειδίκευση και κάθε άλλο σχετικό με τις ειδικότητες θέμα.

 

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5Β του άρθρου 21 του νόμου 3580/2007, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 4558/2018, διαγράφονται οι εξής λέξεις: οι προϋποθέσεις και λεπτομέρειες τοποθέτησης των ιατρών και οδοντιάτρων για εξειδίκευση και κάθε άλλο σχετικό με τις εξειδικεύσεις θέμα.

 

3. α) Στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/1983), όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α/1985), διαγράφονται οι λέξεις ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 

β) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 1397/1983 διαγράφονται οι λέξεις μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 

γ) Στην παράγραφο 11 του άρθρου 28 του νόμου 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998) διαγράφονται οι λέξεις και μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.