Νόμος 4604/19 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Τροποποιήσεις του άρθρου 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 3284/2004, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του νόμου 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και 142 παράγραφος 3 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Στην παράγραφο 3, οι λέξεις Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντικαθίστανται από τις λέξεις Περιφερειακού Διευθυντή Ιθαγένειας.

 

2. Προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Σε περίπτωση ατόμων με σωματική αναπηρία η ορκωμοσία μπορεί να λαμβάνει χώρα στην οικία τους ή μέσω τηλεδιάσκεψης.}

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.