Νόμος 4605/19 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 78 και 82 του νόμου 4399/2016


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 78 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο νόμο 3908/2011 ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους και εφόσον κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής αυτοτελώς ή συνδυαστικά με άλλο κίνητρο, έχουν εφαρμογή αναλόγως οι υποπεριπτώσεις α)α' και β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20.}

 

2. H παράγραφος 2 του άρθρου 82 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στα μέλη του Μητρώου Αξιολογητών του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/2011), που πραγματοποίησαν αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011) από τις 30-06-2011 μέχρι τις 31-12-2011, καταβάλλονται οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην 2/88585/0022/2012 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 592/ΥΟΔΔ/2012).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.