Νόμος 4605/19 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Ρύθμιση μισθολογικών ζητημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 4569/2018 (ΦΕΚ 179/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α. Η προσωπική διαφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), όπως αυτή διαμορφώθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), χορηγείται, από 01-09-2018, σε όλους τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί μετά την 01-11-2011 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς επίσης και ως διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

β. Η προσωπική διαφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015), όπως αυτή διαμορφώθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) και η οποία προέκυψε από την εφαρμογή του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995) όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ και τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) και διατηρήθηκε σε ισχύ με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), από την 01-09-2018 καταβάλλεται σε όλους τους υπαλλήλους όλων των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με ημερομηνία διορισμού ή μετάταξης στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έως 31-03-2019.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.