Νόμος 4605/19 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 1733/1987 προστίθεται άρθρο 14Α ως εξής:

 

{Άρθρο 14Α: Υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης του Κανονισμού (ΕΚ) 816/2006

 

1. Οι αιτήσεις για χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης του Κανονισμού (ΕΚ) 816/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17-05-2006 (ΕΕL 157) υποβάλλονται στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η άδεια χορηγείται με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στα άρθρα 6 έως 10 του Κανονισμού και πρέπει να είναι σαφώς ορισμένη ως προς τη διάρκεια, το αντικείμενο και την αποζημίωση που καταβάλλεται στον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, για το οποίο έχει χορηγηθεί η υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης.

 

2. Η υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας περί αποδοχής της αίτησης στον αιτούντα και τον δικαιούχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

 

3. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας μπορεί να ανακαλέσει την υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΚ) 816/2006, αν ο κάτοχος της άδειας δεν τηρεί τους όρους της.

 

4. Οποιαδήποτε παραβίαση του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΚ) 816/2006 και του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 793/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 11-05-2016 (ΕΕL 135/2016) λογίζεται ως προσβολή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, για το οποίο έχει χορηγηθεί η υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης.

 

5. Η απόφαση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για τη χορήγηση υποχρεωτικής άδειας εκμετάλλευσης του Κανονισμού (ΕΚ) 816/2006 υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.