Νόμος 4605/19 - Άρθρο 95

Άρθρο 95: Φορολογική μεταχείριση χρεωστικών ομολόγων που εκδίδονται από πιστωτικούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση α' του άρθρου 23 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), όπως ισχύει, μετά τη φράση που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες προστίθεται η φράση και τα χρεωστικά ομόλογα που εκδίδουν πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα.

 

2. Στο άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1667/1986 (ΦΕΚ 196/Α/1986) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Για τα πάσης φύσεως ομόλογα που εκδίδονται από πιστωτικούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα, ισχύουν αναλόγως οι φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 14 του νόμου 3156/2003 (ΦΕΚ 157/Α/2003).}

 

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 01-01-2014.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.