Νόμος 4605/19 - Άρθρο 97

Άρθρο 97: Τροποποίηση του άρθρου 22 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 218/Α/2018)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 218/Α/2018) παρατείνεται για ακόμη 2 μήνες μετά τη λήξη της.

 

2. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 4587/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Η παρακράτηση και απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, εργαζόμενου και εργοδότη, για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν οι δικαιούχοι ως μισθωτοί, υπολογίζεται επί των αποδοχών των εργαζομένων κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησής τους πριν τη λήξη των συμβάσεων εργασίας τους και βαρύνει τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.