Νόμος 4647/19 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών ιατρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η μηνιαία αποζημίωση των οικογενειακών ιατρών των άρθρων 6 και 11 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017) καθώς, και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών ιατρών, με ενεργές συμβάσεις για το χρονικό διάστημα από 01-08-2019 έως 01-04-2020 ανέρχεται στα 2.000 €.

 

2. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος μηνιαίας αποζημίωσης, η αποζημίωση προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία του εγγεγραμμένου πληθυσμού ευθύνης, σε κάθε οικογενειακό ιατρό ή ασκούντα καθήκοντα οικογενειακού ιατρού, με ανώτατο όριο τα 2.000 €.

 

3. Ο Υπουργός Υγείας με απόφασή του ορίζει κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη χορήγηση της μηνιαίας αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 01-08-2019 έως 01-04-2020, ιδίως ως προς τον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης αναδρομικά για τους ήδη παρελθόντες μήνες απασχόλησης, τον προσδιορισμό των δικαιούχων και κάθε συναφές προς το ανωτέρω ζήτημα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.