Νόμος 4647/19 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Παράταση απασχόλησης προσωπικού των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Παρατείνεται η διάρκεια απασχόλησης του προσωπικού στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με τίτλο Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) ως αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017), μέχρι την 01-03-2020 υπό τις περιοριστικά προβλεπόμενες προϋποθέσεις του επόμενου εδαφίου. Η κατά τα ανωτέρω παράταση διενεργείται για το προσωπικό των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) που απασχολείται στο ως άνω επιχειρησιακό πρόγραμμα με ενεργή σύμβαση ορισμένου χρόνου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Η κατά τα ανωτέρω παράταση των συμβάσεων απασχόλησης του προσωπικού των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) μέχρι την 01-03-2020 δεν μεταβάλλει τις συμβάσεις τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου καθ' οιονδήποτε τρόπο. Η πρόσθετη δαπάνη από την παράταση της απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από τον φορέα (ΑΕΜΥ) με την εξασφάλιση ισόποσου κονδυλίου από το ως άνω επιχειρησιακό πρόγραμμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.