Νόμος 4647/19 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τροποποίηση του άρθρου 49 του νόμου 4633/2019 (ΦΕΚ 161/Α/2019)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 4633/2019 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Καθίστανται νόμιμες και δύνανται να πληρωθούν οι εφημερίες του απασχολούμενου ιατρικού προσωπικού, που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το έτος 2019 και έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και αφορούν το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, καθ' υπέρβαση του ανώτατου ορίου των πρόσθετων εφημεριών του άρθρου 34 παράγραφος 6 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015). Η αποζημίωση των προαναφερόμενων εφημεριών καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό της ΑΕΜΥ.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.