Νόμος 4663/20 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Υπηρεσία αδειοδότησης υδατοδρομίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χορηγείται άδεια ίδρυσης ή άδεια λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου. Για υδατοδρόμιο σε λίμνη άδεια χορηγείται αποκλειστικά με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

 

Για χορηγούμενη άδεια σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, σύνθετα τουριστικά καταλύματα και τουριστικούς λιμένες, την κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου συνυπογράφει και ο Υπουργός Τουρισμού.

 

2. Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή της αίτησης και του συνημμένου σε αυτή τεχνικού φακέλου, για την εξέταση της πληρότητας του τεχνικού φακέλου, για την παρακολούθηση της διαδικασίας εξέτασης του τεχνικού φακέλου, για τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των επιθεωρήσεων που διενεργεί η Επιτροπή Υδατοδρομίων, καθώς και για την εισήγηση χορήγησης άδειας ίδρυσης ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ορίζεται το Τμήμα Εναερίων Μεταφορών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.